Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii

Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor


În anul 2009, în contextul crizei economice, a fost adoptată Legea nr.320/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, care prevedea la Capitolul IV interzicerea cumulului pensiei din sistemul public cu veniturile salariale sau asimilate salariilor realizate din exercitarea unei activități de bază pe contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ teritorială, dacă nivelul pensiei nete depășea salariul mediu brut pe economie.

Această interdicție a fost ulterior eliminată prin Legea nr. 134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.


Întreaga expunere de motive poate fi consultată aici.

În momentul de față, propunerea legislativă este înregistrată la Senat pentru dezbatere.