Program de audiențe

               Când am hotărât să candidez, vă spuneam că mi-a luat mai puțin de 24 de ore să mă hotărăsc și că a fost suficient să mă gândesc la câtă birocrație și obtuzitate mi-a fost dat să înghit în organizarea FILIT-ului, la câte legi anapoda am întâlnit în munca mea de management cultural, la cum se risipesc banii în cultură din lipsa unor mecanisme fiabile sau a clientelismului politic.

Mai spuneam atunci că sunt multe de făcut în modul de finanțare a proiectelor culturale la nivel local, în managementul instituțiilor publice de cultură, în relațiile acestora cu sectorul independent sau în utilizarea culturii ca instrument de dezvoltare locală și regională.

Datoria mea, ca senator, este de a acționa în interesul întregii naţiuni şi, implicit, al vostru, al ieșenilor, dar și în interesul cetăţenilor ce aparţin minorităţilor naţionale. Sunt convins că sunteți interesați de diverse probleme, ale căror acțiuni vă privesc și vă vizează, bineînțeles, în mod direct.


În Legea nr. 36/2006, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, art. 39, este stipulată „Relația cu cetățenii”:

(1)   Deputaţii şi senatorii organizează în cadrul birourilor parlamentare din circumscripţia electorală activităţi specifice relaţiilor publice şi audienţelor acordate cetăţenilor.

(2)   Deputaţii şi senatorii pot acorda audienţe cetăţenilor şi în alte circumscripţii electorale decât cele în care au fost aleşi, în cadrul altor birouri parlamentare, la solicitarea titularilor acestora, sau în alte spaţii publice corespunzătoare.

(3)   Deputaţii şi senatorii se pot adresa în scris, prin intermediul birourilor parlamentare, organelor administraţiei publice centrale şi locale, pentru a transmite sau a se informa asupra solicitărilor şi petiţiilor cetăţenilor din circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pentru rezolvarea, în conformitate cu prevederile legale, a problemelor acestora sau pentru a obţine informaţii cu caracter public necesare exercitării mandatului.

(4)   Organele administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să răspundă în termen de 30 de zile de la primirea solicitărilor scrise ale deputaţilor şi senatorilor.


           Așadar, dacă doriți să discutăm despre probleme politice, de ordin administrativ sau orice ține de comunitatea ieșeană (și nu numai), vă invit să vă înscrieți în audiențe.


 Programările se pot face în scris sau telefonic:

  •  cabinet.senator.danlungu@gmail.com;

  •  0725 321 313.   

          Mă puteți găsi la cabinet în fiecare vineri de la ora 10:00 până la 12:00.


Adresa cabinetului este str. Grigore Ureche nr. 3, Bl. Walter Mărăcineanu, Mezanin, Iași (în spatele fostului tribunal).