Revitalizarea culturii în mediul rural şi soarta căminelor culturale


În data de 12 septembrie 2017, Dan Lungu a adresat o interpelare domnului Lucian Romașcanu, Ministru al Culturii și Identității Naționale. Aceasta a vizat revitalizarea culturii în mediul rural şi soarta căminelor culturale.


Stimate domnule Ministru,

Nu e un secret pentru nimeni – iar datele statistice o confirmă! – ca vitalitatea vieții culturale și consumul cultural a scăzut dramatic în ultimii ani, cu precădere în mediul rural. Dată fiind importanța dezvoltării armonioase a culturii în întreg spațiul social, întrebarea noastră se referă la modul în care Ministerul Culturii și Identității Naționale se raportează la acest fenomen și dacă există o strategie de revitalizare a culturii în mediul rural.


Întreaga interpelare poate fi consultată aici.

Răspunsul, din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, poate fi găsit aici.