Raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară

Raport de activitate Dan Lungu


I. Activitatea parlamentară

 

Obiective asumate

 

 1. Strategii culturale

1.1. Obligativitatea elaborării de strategii culturale de sine stătătoare la nivel de municipiu și de județ, votate și bugetate

1.2. Impunerea prin lege a obligativității de a realiza un studiu privind consumul de cultură o dată la 5 ani, necesar atât elaborării strategiilor, cât și măsurării impactului (Barometru de cultură ca bază a strategiilor)

 

 1. Sprijinirea dezvoltării tuturor domeniilor culturale

2.1. Realizarea unui fond de mobilitate pentru artiștii independenți și pentru operele acestora

2.2. Redefinirea relației dintre școală și cultura contemporană (literatură, film, muzică). Noi practici de educație estetică

 

 1. Cultură sustenabilă în rural și urban

3.1. Strategii culturale la nivel de județ cu o componentă specifică pentru mediul rural, cu accent pe revitalizarea căminelor culturale sătești, a bibliotecilor și a muzeelor locale

3.2. Sprijinirea și crearea unor Agenții/Fundații ale Fondului Cultural Local finanțate din bugetele destinate culturii de către Consiliul Local și Consiliul Județean, cu condiția ca proiectele finanțate de către acestea să servească strategiilor culturale deja adoptate de către cele două autorități publice

 

 1. Transparentizare și eficientizare

4.1. Crearea de mecanisme/proceduri pentru cheltuirea transparentă și eficientă a banilor publici în cultură la nivel local și pentru creșterea impactului proiectelor finanțate

4.2. Îmbunătățirea legislației privind managementului în instituțiile publice de cultură și privind finanțarea proiectelor culturale

 

 1. Pentru Iași

5.1. Creșterea vitalității culturale a Iașului printr-o strategie de încurajarea a activității asociațiilor culturale, a industriilor creative și a artiștilor independenți. Găsirea unor mecanisme prin care asociațiile și artiștii independenți să poată beneficia de resursele culturale ale instituțiilor publice subutilizate de acestea

5.2. Susținerea unor cauze stringente, cum e sala de concerte pentru Filarmonica din Iași

5.3. Susținerea unor obiective cheie de dezvoltare regională, precum autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș, spitalul regional de urgență


Ilustraţie realizată de artistul Dan Perjovschi.

I.1. Inițiative legislative

 1. Proiect pentru modificarea legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe de autorPlx nr. 208/2017 – recunoașterea drepturilor de coautor a autorilor imaginii în cadrul operei audiovizuale
 2. Proiect pentru modificarea legii nr. 350  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
 3. Proiect pentru Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Semnatar al următoarelor iniţiative legislative

 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 2. Propunere legislativă privind conținutul de acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman .
 3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990.
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor primative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.
 6. Propunere legislativă Lege pentru abrogarea articolelor 49 și 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și pentru abrogarea Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.
 7. Propunere legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
 8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

I.2. Amendamente

 1. Prezenţa ONG-urilor pentru discutarea modificărilor la Legea 41 de funcţionare a televiziunii (susţinerea amendamentelor acestora).

I.3. Interpelări și întrebări

Întrebări

 1. Autostrada Ungheni –Iaşi – Tg. Mureş.Răspunsurile primite din partea Ministerului Finanțelor Publice (nr. SG 1180 din 17.3.2017) și Ministerul Transporturilor (nr. SG 1302 din 24.3.2017) au clarificat următoarele aspecte:programul și stadiile de implementare pentru cele trei secțiuni (Autostrada Tg. Mureș – Ditrău, Autostrada Ditrău – Tg. Neamț, Autostrada Tg. Neamț – Iași), precum și sursele de finanțare pentru anul 2017 și prezentarea calendarului pentru realizarea investițiilor.
 2. Criteriile de selecție a ONG-urilor care au primit subvenții acordate în baza Legii nr. 34/1998.Răspunsul primit din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale (nr. SG 1396 din 30.3.2017) oferă un număr al listei unităților de asistență socială care întocmesc un punctaj între 60 și 90 de puncte, lista în baza căreia s-au elaborat și aprobat încheierea convențiilor provizorii pentru lunile ianuarie, februarie și martie-decembrie(cu detaliere a cuantumului de lei, număr de unități de asistență socială și număr de punctaje) etc.
 3. Centenarul Primului Război Mondial la IaşiPrin răspunsul primit, din partea Secretarului General al Guvernului (nr. SG 1439 din 3.4.2017), se comunică întregul Calendar Național de manifestări
 4. Verificarea activităţii şi menţinerea standardelor impuse de lege pentru ONG-urile de utilitate public care desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Ministerului EducaţieiPrin răspunsul (nr. SG 1838 din 27.4.2017) primit din partea Ministerului Educației Național se lămuresc aspectele solicitate.
 5. Verificarea activității și a respectării standardelor impuse de lege pentru ONG-urile de utilitate publică ce desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Identității Naționale
 6. Situaţia „comitetului a-politic” pentru gestionarea Programului Manifestărilor dedicate CentenaruluiPrin răspunsul (nr. SG 1889 din 3.5.2017), Secretariatul General al Guvernului comunică faptul că  au fost inițiate demersuri în vederea înființării acestui comitet și că acesta va avea în componența sa reprezentanți ai mediului academic și cultural.
 7. Stadiul centralizării dedicate marcării Centenarului Primului Război Mondial şi aniversării Centenarului Marii UniriPrin răspunsul (nr. SG 2042 din 11.5.2017), venit din partea Secretarului General al Guvernului, se comunică numărul de proiecte depuse și centralizarea lor (fiind comunicată valoarea atât în ron cât și în euro). Totodată, se specifică faptul că proiectele au fost solicitate unităților administrativ – teritoriale, ministerelor și universităților din țară, însă Departamentul Centenar nu e în măsură să evalueze aceste proiecte în vedere finanțării, neexistând criterii aprobate pentru selecția și evaluarea acestora. În acest sens, s-a instituit un grup de lucru interministerial a cărui rol este acela de evaluarea a proiectelor, acțiunilor și manifestărilor.În final, informează faptul că Departamentul Centenar a susținut propunerea legislativă Plx-466/2016, conform căreia se va înființa o comisie parlamentară comună dedicată Centenarului. Aceasta, împreună cu Departamentul Centenar și în colaborare cu Departamentul Cultură, Culte și Centenar din cadrul Administrației Prezidențiale, va finaliza până la data de 30 noiembrie 2017 Calendarul Național.
 8. Stadiul elaborării „Strategiei naționale de dezvoltare și promovare a turismului” și viziunea asupra turismului culturalRăspunsul nr. SG 3024 din 6.6.2017, din partea Ministerului Turismului, oferă informațiile solicitate.
 9. Beneficiari ai Legii 350/2017.
 10. Verificarea activității și menținerea standardelor impuse de legeRăspunsul nr. SG 3124 din 12.6.2017, clarifică: numărul de organzaţii neguvernamentale, rolul Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social cu privire la acest aspect şi faptul că, în momentul de faţă, sunt în etapa de colectare a informaţiilor din partea ONG-urilor.
 11. Corelarea europeană a evenimentelor.

Interpelări

 1. Promovarea lecturii.
 2. Cuantumul indemnizației de merit.
 3. Situația parteneriatelor/acordurilor de cooperare ale consiliilor județene cu societatea civilă.
 4. Verificarea activității și menținerea standardelor impuse de lege la obținerea statutului de ONG de utilitate publică.
 5. Proceduri standardizate pentru încheierea, derularea şi măsurarea impactului parteneriatelor / acordurilor de cooperare ale autorităţilor publice locale cu societatea civilă.
 6. Implicarea ONG-urilor şi operatorilor culturali independenţi în manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial şi Centenarului Marii Uniri.
 7. Iaşiul în Masterplanul investiţiilor în infrastructura de turism.
 8. Autostrada Ungheni – Iaşi – Tg. Mureş şi observaţiile Curţii de Conturi.
 9. Evaluarea unor rapoarte de management cultural.
 10. Situația căminelor culturale.
 11. Situația „Fondului Centenar”.
 12. Iașiul în Programul național de înființare de parcuri tehnologice.

II. Activitatea în circumscripție

II.1. Întâlniri cu cetățenii

 

 1. Întâlnire pentru revitalizarea culturală a IașuluiÎntâlnirea, la care au participat numeroși oameni din zona culturală, a avut drept rezultat crearea Coaliției Sectorului Cultural Independent Iași și o scrisoare deschisă adresată autoritorităților publice locale. Se solicita îmbunătățirea mecanismului de finanțări nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul culturii (existența mai multor sesiuni de finanțare, crearea unui mecanism simplu, clar și transparent pentru finanțarea artiștilor independenți și nu doar a asociațiilor și fundațiilor, crearea unui fond de mobilitate pentru artiștii din Iași și/sau pentru operele lor, în cadrul fondurilor destinate legii 350).
 2. Follow Up – Întâlnire pentru revitalizarea culturală a Iașului Întâlnirea s-a concentrat în jurul a două teme de discuții: discuții pe baza scrisorii deschise și dezbaterea propunerii liberalilor (care a fost venit ca răspuns la aceasta) și discuții pe baza ghidului de finanțare propus de Consiliul Județean din Iași.La întâlnire au participat membrii coaliției, consilieri liberali și consilieri județeni din Comisia de Cultură, a Consiliului Județean Iași. Cu privire la propunerea de a acorda vouchere pentru cultură, se ajunge la concluzia că acestea nu vor încuraja actul de cultură de calitate, așadar ea rămâne la stadiul de idee. Concluzii legate de ghidul de finanțare nu se pot trage, însă se propun mai multe sesiuni de finanțare, o monitorizare mai bună a distribuției banilor (cu un feedback și rapoarte publice ale proiectelor) și se solicită o clarificare cu privire la finanțările artiștilor independenți.

II. 2. Proiecte

 1. „Până hăt de carte!”

  Proiectul este o campanie publică de strângere de carte pentru bibliotecile din mediul rural. A fost lansat alături de o serie de parteneri și voluntari. Dată fiind lipsa cronică de fonduri pentru achizițiile în bibliotecile din mediul rural, dar și scăderea dramatică a numărului de cititori din România, acest proiect vizează încurajarea lecturii în mediul rural ieșean și îmbunătățirea fondului de carte. Așadar, în tot acest demers se apelează la sprijinul comunității.

  Aparent, la început, impactul în mass – media nu a fost atât de puternic, informații fiind preluată doar de 6 site-uri și ziare (locale și nu numai – Agenția de carte, Amos News, România pozitivă, Ceașca de cultură etc.)

   

   

   

  Până acum au fost donate:

  –          pe data de 7 aprilie, 410 de cărți au ajuns în rafturile bibliotecii din comuna Probota;

  La donație a fost prezentă și o televiziune locală (TVR Iași) și informația a fost preluată de 7 surse (Ziarul de Iași, România 24, Iași live etc.)

  –          pe data de 26 mai, au fost donate 250 de cărți bibliotecii din comuna Erbiceni.

  Receptivitatea în mass-media a fost aproape aceeași, informația fiind preluată de 8 site-uri și ziare.

  În urma fiecărei donații, informațiile au fost postate și pe pagina de Facebook a proiectului.

 2. Revitalizare rural

Începând cu data de 19 mai, în parteneriat cu Institutul de Cercetare al Academiei Române, biroul parlamentar a început o cercetare cu privire la situația căminelor culturale din județul Iași. Rezultatul acestei cercetări se va finaliza cu depunerea unor proiecte finanțabile pentru îmbunătățirea  situației și revitalizarea culturii rurale. Astfel, către toate primăriile a fost trimis un chestionar, până în momentul de față primind 56 de răspunsuri dintr-un total de 92.


III. 3. Relaţia cu ONG-urile

 • Întalnirea organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS

 Data: 3 martie 2017

Întâlnirea a avut loc la Prefectura Iași și a avut ca subiect dialogul privind tăierea subvențiilor pentru servicii sociale, prin Ordinele 109/31.01.2017 și 275/28.02.2017 – ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

În urma acestei întâlniri s-a hotărât formularea unei întrebări către Ministrul Muncii și Justitiei Sociale, cu privire la tăierea subvențiilor. Ulterior, răspunsul primit de la minister în data de 27 martie a fost transmis către FONSS.

 • Reprezentare în Consiliul Judeţean Iaşi

  Biroul Parlamentar a fost reprezentat de domnul Ghica Sebastian (consilier) la cele 3 dezbateri din lunile martie – aprilie privind ghidurile de finanţare pe Legea 350/2006.

  Dezbaterile au fost organizate de către Consiliul Judetean Iaşi şi au participat mai multe ONG-uri interesate să aplice la această linie de finanţare. Dezbaterile au cuprins o serie de amendamente la ghidurile de finanţare, amendamente completate şi susţinute de Biroul Parlamentar.


III. 4. Deplasări în teritoriu

 • În data de 11 martie a avut loc o întâlnire cu elevii şi profesorii din comuna Raducăneni, Judeţul Iaşi. S-a vizitat şcoala şi căminul cultural. S-a discutat despre rolul culturii, importanţa lecturii şi problemele din comunitate: legate de bilbiotecă şi de căminul cultural.Această întâlnire a onorat promisiunea din campania electorală, aceea de a reveni între alegători pentru a vedea problemele din comunitate şi ce anume se poate face pe linie legislativă.