Raport de activitate anual

Raport de activitate Dan Lungu


I. Activitatea parlamentară

Obiective asumate

 1. Strategii culturale

1.1. Obligativitatea elaborării de strategii culturale de sine stătătoare la nivel de municipiu și de județ, votate și bugetate

1.2. Impunerea prin lege a obligativității de a realiza un studiu privind consumul de cultură o dată la 5 ani, necesar atât elaborării strategiilor, cât și măsurării impactului (Barometru de cultură ca bază a strategiilor)

 

 1. Sprijinirea dezvoltării tuturor domeniilor culturale

2.1. Realizarea unui fond de mobilitate pentru artiștii independenți și pentru operele acestora

2.2. Redefinirea relației dintre școală și cultura contemporană (literatură, film, muzică). Noi practici de educație estetică

 

 1. Cultură sustenabilă în rural și urban

3.1. Strategii culturale la nivel de județ cu o componentă specifică pentru mediul rural, cu accent pe revitalizarea căminelor culturale sătești, a bibliotecilor și a muzeelor locale

3.2. Sprijinirea și crearea unor Agenții/Fundații ale Fondului Cultural Local finanțate din bugetele destinate culturii de către Consiliul Local și Consiliul Județean, cu condiția ca proiectele finanțate de către acestea să servească strategiilor culturale deja adoptate de către cele două autorități publice

 

 1. Transparentizare și eficientizare

4.1. Crearea de mecanisme/proceduri pentru cheltuirea transparentă și eficientă a banilor publici în cultură la nivel local și pentru creșterea impactului proiectelor finanțate

4.2. Îmbunătățirea legislației privind managementului în instituțiile publice de cultură și privind finanțarea proiectelor culturale

 

 1. Pentru Iași

5.1. Creșterea vitalității culturale a Iașului printr-o strategie de încurajarea a activității asociațiilor culturale, a industriilor creative și a artiștilor independenți. Găsirea unor mecanisme prin care asociațiile și artiștii independenți să poată beneficia de resursele culturale ale instituțiilor publice subutilizate de acestea

5.2. Susținerea unor cauze stringente, cum e sala de concerte pentru Filarmonica din Iași

5.3. Susținerea unor obiective cheie de dezvoltare regională, precum autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș, spitalul regional de urgență


 

Ilustraţie realizată de artistul Dan Perjovschi.

I.1. Inițiative legislative

 1. Proiect pentru modificarea legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe de autorPlx nr. 208/2017 – recunoașterea drepturilor de coautor a autorilor imaginii în cadrul operei audiovizuale
 2. Proiect pentru modificarea legii nr. 350  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
 3. Proiect pentru Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Semnatar al următoarelor iniţiative legislative

 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 2. Propunere legislativă privind conținutul de acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman .
 3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990.
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor primative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.
 6. Propunere legislativă Lege pentru abrogarea articolelor 49 și 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și pentru abrogarea Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.
 7. Propunere legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
 8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
 10. Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
 11. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
 12. Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă.
 13. Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor special.
 14. Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor.
 15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
 17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
 18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanante.
 19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
 20. Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 21. Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
 22. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice.
 23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990.
 24. Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

I.2. Amendamente

 1. Prezenţa ONG-urilor pentru discutarea modificărilor la Legea 41 de funcţionare a televiziunii (susţinerea amendamentelor acestora).

I.3. Interpelări și întrebări

Întrebări

 1. Autostrada Ungheni –Iaşi – Tg. Mureş.Răspunsurile primite din partea Ministerului Finanțelor Publice (nr. SG 1180 din 17.3.2017) și Ministerul Transporturilor (nr. SG 1302 din 24.3.2017) au clarificat următoarele aspecte:programul și stadiile de implementare pentru cele trei secțiuni (Autostrada Tg. Mureș – Ditrău, Autostrada Ditrău – Tg. Neamț, Autostrada Tg. Neamț – Iași), precum și sursele de finanțare pentru anul 2017 și prezentarea calendarului pentru realizarea investițiilor.
 2. Criteriile de selecție a ONG-urilor care au primit subvenții acordate în baza Legii nr. 34/1998.Răspunsul primit din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale (nr. SG 1396 din 30.3.2017) oferă un număr al listei unităților de asistență socială care întocmesc un punctaj între 60 și 90 de puncte, lista în baza căreia s-au elaborat și aprobat încheierea convențiilor provizorii pentru lunile ianuarie, februarie și martie-decembrie(cu detaliere a cuantumului de lei, număr de unități de asistență socială și număr de punctaje) etc.
 3. Centenarul Primului Război Mondial la IaşiPrin răspunsul primit, din partea Secretarului General al Guvernului (nr. SG 1439 din 3.4.2017), se comunică întregul Calendar Național de manifestări
 4. Verificarea activităţii şi menţinerea standardelor impuse de lege pentru ONG-urile de utilitate public care desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Ministerului EducaţieiPrin răspunsul (nr. SG 1838 din 27.4.2017) primit din partea Ministerului Educației Național se lămuresc aspectele solicitate.
 5. Verificarea activității și a respectării standardelor impuse de lege pentru ONG-urile de utilitate publică ce desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Identității Naționale
 6. Situaţia „comitetului a-politic” pentru gestionarea Programului Manifestărilor dedicate CentenaruluiPrin răspunsul (nr. SG 1889 din 3.5.2017), Secretariatul General al Guvernului comunică faptul că  au fost inițiate demersuri în vederea înființării acestui comitet și că acesta va avea în componența sa reprezentanți ai mediului academic și cultural.
 7. Stadiul centralizării dedicate marcării Centenarului Primului Război Mondial şi aniversării Centenarului Marii UniriPrin răspunsul (nr. SG 2042 din 11.5.2017), venit din partea Secretarului General al Guvernului, se comunică numărul de proiecte depuse și centralizarea lor (fiind comunicată valoarea atât în ron cât și în euro). Totodată, se specifică faptul că proiectele au fost solicitate unităților administrativ – teritoriale, ministerelor și universităților din țară, însă Departamentul Centenar nu e în măsură să evalueze aceste proiecte în vedere finanțării, neexistând criterii aprobate pentru selecția și evaluarea acestora. În acest sens, s-a instituit un grup de lucru interministerial a cărui rol este acela de evaluarea a proiectelor, acțiunilor și manifestărilor.În final, informează faptul că Departamentul Centenar a susținut propunerea legislativă Plx-466/2016, conform căreia se va înființa o comisie parlamentară comună dedicată Centenarului. Aceasta, împreună cu Departamentul Centenar și în colaborare cu Departamentul Cultură, Culte și Centenar din cadrul Administrației Prezidențiale, va finaliza până la data de 30 noiembrie 2017 Calendarul Național.
 8. Stadiul elaborării „Strategiei naționale de dezvoltare și promovare a turismului” și viziunea asupra turismului culturalRăspunsul nr. SG 3024 din 6.6.2017, din partea Ministerului Turismului, oferă informațiile solicitate.
 9. Beneficiari ai Legii 350/2017.
 10. Verificarea activității și menținerea standardelor impuse de legeRăspunsul nr. SG 3124 din 12.6.2017, clarifică: numărul de organzaţii neguvernamentale, rolul Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social cu privire la acest aspect şi faptul că, în momentul de faţă, sunt în etapa de colectare a informaţiilor din partea ONG-urilor.
 11. Corelarea europeană a evenimentelor.
 12. Încurajarea tinerilor creatori din România.
 13. Situația bibliotecilor școlare.
 14. Contribuții ale PFA-urilor după schimbările Codului Fiscal.
 15. Finanțarea instiuțiilor publice din România.
 16. Bugetul culturii pe anul 2018.
 17. Centenarul la Iași
 18. Finanțarea revistelor uniunilor de creație din România, membre ANUC
 19. Tirajele revistelor uniunilor de creație din România, membre ANUC
 20. Situația Programului național pentru achiziția de cărți și abonamente la reviste din categoria culturii scrise
 21. Situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, la nivelul județului Iași

Interpelări

 1. Promovarea lecturii.
 2. Cuantumul indemnizației de merit.
 3. Situația parteneriatelor/acordurilor de cooperare ale consiliilor județene cu societatea civilă.
 4. Verificarea activității și menținerea standardelor impuse de lege la obținerea statutului de ONG de utilitate publică.
 5. Proceduri standardizate pentru încheierea, derularea şi măsurarea impactului parteneriatelor / acordurilor de cooperare ale autorităţilor publice locale cu societatea civilă.
 6. Implicarea ONG-urilor şi operatorilor culturali independenţi în manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial şi Centenarului Marii Uniri.
 7. Iaşiul în Masterplanul investiţiilor în infrastructura de turism.
 8. Autostrada Ungheni – Iaşi – Tg. Mureş şi observaţiile Curţii de Conturi.
 9. Evaluarea unor rapoarte de management cultural.
 10. Situația căminelor culturale.
 11. Situația „Fondului Centenar”.
 12. Iașiul în Programul național de înființare de parcuri tehnologice.
 13. Revitalizarea culturii în mediul rural şi soarta căminelor culturale.
 14. Situația bibliotecilor din mediul rural.
 15. Situaţia finanţării instituţiilor de cultură din România.
 16. Situaţia de la Teatrul Odeon.
 17. Situația cinematografelor.
 18. Impactul modificărilor Codului Fiscal asupra PFA-urilor.
 19. Sursele de finanţare pentru Fondul Cultural Naţional.
 20. Creaţia contemporană susţinută de Direcţiile Judeţene pentru Cultură
 21. Pregătirile pentru sezonul România-Franța
 22. Participarea României la Festivalul Internațional de Artă EUROPALIA
 23. Oportunitatea înființării Teatrului Muzical “Ambasadorii”
 24. Strategia uitată privind descentralizarea

Declarații politice

 1. „Experiența FILIT de la Iași”
 2. „Suspiciuni de abuz în spatele demiterii actriței Dorina Lazăr de la conducerea Teatrului Odeon”
 3. „Criza consumului cultural”
 4. „Salvați căminele culturale!”

II. Activitatea în circumscripție

II.1. Întâlniri cu cetățenii

 1. Întâlnire pentru revitalizarea culturală a Iașului

Întâlnirea, la care au participat numeroși oameni din zona culturală, a avut drept rezultat crearea Coaliției Sectorului Cultural Independent Iași și o scrisoare deschisă adresată autoritorităților publice locale. Se solicita îmbunătățirea mecanismului de finanțări nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul culturii (existența mai multor sesiuni de finanțare, crearea unui mecanism simplu, clar și transparent pentru finanțarea artiștilor independenți și nu doar a asociațiilor și fundațiilor, crearea unui fond de mobilitate pentru artiștii din Iași și/sau pentru operele lor, în cadrul fondurilor destinate legii 350).

2. Follow Up – Întâlnire pentru revitalizarea culturală a Iașului 

Întâlnirea s-a concentrat în jurul a două teme de discuții: discuții pe baza scrisorii deschise și dezbaterea propunerii liberalilor (care a fost venit ca răspuns la aceasta) și discuții pe baza ghidului de finanțare propus de Consiliul Județean din Iași.La întâlnire au participat membrii coaliției, consilieri liberali și consilieri județeni din Comisia de Cultură, a Consiliului Județean Iași. Cu privire la propunerea de a acorda vouchere pentru cultură, se ajunge la concluzia că acestea nu vor încuraja actul de cultură de calitate, așadar ea rămâne la stadiul de idee. Concluzii legate de ghidul de finanțare nu se pot trage, însă se propun mai multe sesiuni de finanțare, o monitorizare mai bună a distribuției banilor (cu un feedback și rapoarte publice ale proiectelor) și se solicită o clarificare cu privire la finanțările artiștilor independenți.


II. 2. Proiecte

 1. „Până hăt de carte!”

  Proiectul este o campanie publică de strângere de carte pentru bibliotecile din mediul rural. A fost lansat alături de o serie de parteneri și voluntari. Dată fiind lipsa cronică de fonduri pentru achizițiile în bibliotecile din mediul rural, dar și scăderea dramatică a numărului de cititori din România, acest proiect vizează încurajarea lecturii în mediul rural ieșean și îmbunătățirea fondului de carte. Așadar, în tot acest demers se apelează la sprijinul comunității.

Aparent, la început, impactul în mass – media nu a fost atât de puternic, informații fiind preluată doar de 6 site-uri și ziare (locale și nu numai – Agenția de carte, Amos News, România pozitivă, Ceașca de cultură etc.)

Din martie și până în prezent, un număr de 2 080 cărţi au ajuns în rafturile bibliotecilor a 8 comune ieşene.

 • pe data de 7 aprilie, 410 cărți au ajuns la biblioteca din comuna Probota;
 • pe 26 mai, 250 de cărți au fost donate bibliotecii din comuna Erbiceni;
 • pe data de 23 iunie, 240 au ajuns în comuna Andrieșeni;
 • pe 20 iulie, pe rafturile bibliotecii din Ciortești au ajuns 237 de cărţi;
 • pe 8 septembrie, 270 de cărţi au fost donate bibliotecii din comuna Gorban;
 • pe 6 octombrie, 223 au ajuns în comuna Moșna;
 • pe 17 noiembrie, pe rafturile bibliotecii din Cotnari au ajuns 320 de cărţi;
 • pe 16 decembrie, la Răducăneni au fost donate 390 de cărţi;
 • pe 21 aprilie, la Deleni au fost donate 455 de cărți;
 • pe 19 mai, la Dumești au fost donate 478 de cărți;

IMPACTUL PROIECTULUI ÎN PRESĂ/ MEDIUL ON-LINE

În urma fiecărei donații, informațiile au fost postate atât pe pagina de Facebook a proiectului cât şi pe site-ul personal.

           2. Revitalizare rural

Începând cu data de 19 mai, în parteneriat cu Institutul de Cercetare al Academiei Române, biroul parlamentar a început o cercetare cu privire la situația căminelor culturale din județul Iași. Rezultatul acestei cercetări se va finaliza cu depunerea unor proiecte finanțabile pentru îmbunătățirea  situației și revitalizarea culturii rurale. Astfel, către toate primăriile a fost trimis un chestionar, până în momentul de față primind 56 de răspunsuri dintr-un total de 92.


III. 3. Relaţia cu ONG-urile

 • Întalnirea organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS

 Data: 3 martie 2017

Întâlnirea a avut loc la Prefectura Iași și a avut ca subiect dialogul privind tăierea subvențiilor pentru servicii sociale, prin Ordinele 109/31.01.2017 și 275/28.02.2017 – ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

În urma acestei întâlniri s-a hotărât formularea unei întrebări către Ministrul Muncii și Justitiei Sociale, cu privire la tăierea subvențiilor. Ulterior, răspunsul primit de la minister în data de 27 martie a fost transmis către FONSS.

 • Reprezentare în Consiliul Judeţean IaşiBiroul Parlamentar a fost reprezentat de domnul Ghica Sebastian (consilier) la cele 3 dezbateri din lunile martie – aprilie privind ghidurile de finanţare pe Legea 350/2006.Dezbaterile au fost organizate de către Consiliul Judetean Iaşi şi au participat mai multe ONG-uri interesate să aplice la această linie de finanţare. Dezbaterile au cuprins o serie de amendamente la ghidurile de finanţare, amendamente completate şi susţinute de Biroul Parlamentar.

III. 4. Deplasări în teritoriu

 • În data de 11 martie a avut loc o întâlnire cu elevii şi profesorii din comuna Raducăneni, Judeţul Iaşi. S-a vizitat şcoala şi căminul cultural. S-a discutat despre rolul culturii, importanţa lecturii şi problemele din comunitate: legate de bilbiotecă şi de căminul cultural.Această întâlnire a onorat promisiunea din campania electorală, aceea de a reveni între alegători pentru a vedea problemele din comunitate şi ce anume se poate face pe linie legislativă.
 • Consultare arheologieÎn data de 29 septembrie, la biroul parlamentar, am avut o întâlnire cu dl. Cătălin Hriban de la Academia Română. Așa am aflat de lipsa amenzilor din ultimii zece ani și de abuzurile existente la nivel de județ.Așadar, în urma acestei consultări, am reușit să aflăm minusurile actuale și să trasăm niște linii de direcție în vederea remedierii problemelor existente.