Propunere legislativă privind modificarea și completarea legii Statutul funcționarilor publici

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici


Exercitarea unor funcții publice de conducere presupune promovarea funcționarului public prin concurs cu respectarea prevederilor art. 63 – 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, referitoare la criteriile de profesionale și cele de vechime.

În condiții speciale, prevăzute la art. 92 din legea menționată, un funcționar public poate ocupa temporar o funcție de conducere fără a fi promovat prin concurs, prin numire în funcție de către persoana care are competența numirii în funcția publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, perioadă care poate fi prelungită în mod excepțional cu maximum 3 luni.

Experiența a arătat că în multe cazuri, din motive subiective sau pur și simplu din comoditate, autoritatea în cauză nu organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante, funcția de conducere fiind ocupată în mandate succesive prin numire.


Întreaga expunere de motive poate fi consultată aici.

În momentul de față, propunerea legislativă este înregistrată la Senat pentru dezbatere.