Propunere legislativă pentru modificarea legii privind Statutul funcţionarilor publici

Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici


Încă de la instituire, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și-a asumat o serie de angajamente față de cetățeni cum ar fi păstrarea transparenței instituționale, și consolidarea obiectivității de care trebuie să dea dovadă în activitatea de mediere dintre administrație și cetățeni. De asemenea, în această serie regăsim și îndatorirea de a menține și îmbunătăți constant comunicarea inter și intra-instituțională.

Mergând pe această coordonată, remarcăm faptul că în calitatea sa de subiect de sezină în cadrul controlului de tutelă administrativă exercitat în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici, conform prevederilor actuale, Agenția are doar facultatea de a sesiza instanța de contencios administrativ în cazurile în care constată existența unor acte emise cu încălcarea legislației referitoare la funcția publică sau la funcționarii publici sau dacă constată existența unui refuz al autorităților sau instituțiilor publice de a aplica prevederile legale.

În acest sens și în perfectă concordanță cu angajamentul  său de a stabili legături de comunicare cât mai eficiente cu autoritățile statului, noi considerăm că Agenția Națională a Funcționarilor Publici ar trebui să aibă obligația și nu doar opțiunea de sesizare. Această obligație se ivește din nevoia de a consolida autoritatea Agenției în procesul de semnalizare a derapajelor legale care se produc în instituțiile subordonate și de a întreține o comunicare susținută și asumată cu instituțiile statului care se ocupă cu aplicarea legii.


Întreaga expunere de motive poate fi consultată aici.

În momentul de față, propunerea legislativă este înregistrată la Senat pentru dezbateri.