Propunere legislativă pentru completarea legii privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi


Hărțuirea e un fenomen răspândit în mediul public din România, în bună parte din cauza faptului că fenomenul e definit și reglementat foarte restrictiv în legislația în vigoare. Definiri vagi, carențe din legislație precum și categorii întregi de forme de hărțuire care nu intră sub incidența legii, creează un climat propice pentru comportament toxic în public, în privat, precum și în mediul profesional.

Un exemplu elocvent e lipsa legislației care adresează hărțuirea din spații publice. Hărțuirea din spații publice, cunoscută și sub numele de hărțuirea stradală afectează un număr foarte mare de fete și femei din România. Astfel opt din zece femei spun că nu se simt în siguranță când merg pe stradă noaptea iar patru din zece nu se simt în siguranță nici în timpul zilei. Șapte din zece femei nu se așteaptă ca vreo altă persoană să intervină dacă sunt hărțuite pe stradă.

Un alt exemplu de carență legislativă reprezintă legislația în vigoare cu privire la hărțuirea sexuală. Hărțuirea sexuală e reglementată nu o dată ci de două ori în codul penal dar definirile sunt foarte restrictive și aplicabile doar în cadrul relațiilor de muncă. Asta în ciuda directivelor europene care definesc foarte larg același concept. Astfel conform art. 3 din directiva 2010/41/UE „hărțuirea sexuală este situația în care se manifestă un comportament indezirabil cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca scop sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator”. Cu toate aceste reglementări și în ciuda lipsei aproape totale de statistici privind hărțuirea sexuală campanii pe rețelele sociale precum campania #metoo ne arată cât de răspândită este problema în România.”


Întreaga expunere de motive poate fi consultată aici.

În momentul de față, propunerea legislativă se află în dezbateri la Senat.