Interpelare adresată Primului Ministru


Adresată: Domnului Sorin Grindeanu, Prim-ministru al României

Obiectul interpelării: Revitalizarea vieții culturale în mediul rural și rolul căminelor culturale


Stimate domnule Prim-ministru,

Dați-mi voie să mă adresez dvs. cu câteva chestiuni legate de o temă care de regulă nu ține prima pagină a ziarelor, dar pe care o consider de o importanță capitală: viața culturală din mediul rural. Nu e un secret pentru nimeni că mediul rural a dat personalități de prim rang în toate ramurile științei și culturii, că există un potențial formidabil de creativitate și talent, după cum nu e un secret faptul că în prezent vitalitatea și consumul cultural românesc au scăzut dramatic, statisticile dându-ne cifre alarmante.

 

Prăbușirea consumului cultural are o serie de cauze precise și efecte dezastruoase pe termen lung, nu e nici timpul și nici locul să dezvoltăm aici, deși ar merita cu prisosință o discuție aprofundată. La o privire sumară asupra problemei, constatăm că peste 90% din consiliile județene nu au o strategie asumată pentru cultura din mediul rural, ceea ce spune multe. Căminele culturale, chiar și cele nou construite sau proaspăt renovate, au, în majoritatea cazurilor, o activitate culturală anemică și mai degrabă conjuncturală, fără a fi subsumate unei viziuni coerente, cu impact. Este adevărat că o serie de investiții în clădirile căminelor culturale le-au transformat pe unele în spații moderne, cu toate utilitățile, însă, cu excepțiile de rigoare, le lipsește conținutul cultural. Sunt ca niște cochilii frumoase în care cântă vântul. De asemenea, coordonarea cu celelalte instituții de cultură și de învățămînt la nivel local este, cel mai adesea, pur întâmplătoare. Subordonarea strict locală a căminelor, chiar și în privința evaluării calității actului cultural, lipsa personalului calificat și a motivației de a dezvolta proiecte, dar mai ales lipsa unei viziuni și a unei strategii culturale asumate privind cultura în mediul rural fac ca situația să fie una îngrijorătoare.

 

În acest context, dați-mi voie, stimate domnule prim-ministru, să vă adresez câteva întrebări:

Care este viziunea guvernului pe care îl conduceți asupra (rolului) culturii în mediul rural românesc contemporan?

Ce strategie ați adoptat sau intenționați să adoptați pentru revitalizarea vieții culturale în mediul rural și/sau revitalizarea ruralului prin cultură? Care este rolul căminelor culturale în această strategie?

Care sunt primele măsuri pe care le-ați luat sau intenționați să le luați pentru creșterea consumului cultural în mediul rural și democratizarea accesului la cultură?

 

Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.

Data: 03.04.2017

 

Sursă: www.senat.ro


Răspunsul la interpelare poate fi consultat aici.