Încurajarea tinerilor creatori din România

În data de 10 octombrie 2017, Dan Lungu a adresat o întrebare domnului Lucian Romașcanu, Ministru al Culturii și Identității Naționale.


Stimate domnule Ministru,

Dați-mi voie să vă adresez o întrebare privind încurajarea tinerilor creatori din România, la care aștept un răspuns concret.

Sunt un atent observator al vieții culturale și al politicilor culturale de la noi și din alte părți și, din păcate, nu mi-a fost greu să constat că tinerii creatori români sunt cvasiignorați, ca și cum viitorul culturii se hrănește exclusiv din realizările remarcabile ale trecutului, nu și din efervescența culturii contemporane.

În alte spații culturale tinerii creatori se bucură de politici de încurajare atent elaborate, care cuprind de la burse de creație la rezidențe, de la fonduri de mobilitate la facilități fiscale sau de altă natură.

Este adevărat că în programul de guvernare chestiunea tinerilor creatori este tratată periferic, dar aș vrea să știu care sunt viziunea și strategia ministerului pe care îl conduceți în privința culturii vii și, mai ales, care sunt măsurile concrete luate pentru încurajarea creației contemporane și sprijinirea tinerilor creatori români.

Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.