Iașiul în Programul naţional de înfiinţare de parcuri tehnologice


Adresată domnului Augustin Jianu, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în data de 6 iunie 2017, interpelarea a avut drept scop verificarea situării Iașului în „Programul naţional de înfiinţare de parcuri tehnologice”.


Stimate domnule Ministru,

Prin programul de guvernare 2017 – 2020, secțiunea „Politici în domeniul comunicațiilor. Convergență digitală”, este prevăzută creșterea valorii adăugate a sectorului TIC prin îndeplinirea mai multor măsuri, printre care și implementarea unui Program național de înființare de parcuri tehnologice, cu ajutorul parteneriatelor existente între Guvernul României, autoritățile publice locale, universități tehnice și companii private.


Întreaga interpelare poate fi consultată aici.

Răspunsul, din partea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, poate fi citit aici.