Finanţarea producţiei de filme româneşti dedicate Centenarului Marii Uniri

În data de 13.11.2017, senatorul USR Dan Lungu a adresat o interpelare domnului Lucian Romașcanu, Ministru al Culturii și Identității Naționale.


Stimate domnule Ministru,

După cum bine știți, în acest moment se află în Parlament, la inițiativa Guvernului, un Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Printre altele, la articolul 35 aliniatul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, d), cu următorul conținut: „d) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematice”. Din expunerea de motive înțelegem că prin această nouă secțiune introdusă se dorește „producția și promovarea producțiilor cinematografice  dedicate unor evenimente istorice precum și aniversarea Marii Uniri de la 1918 sau a unor personalități și acțiuni culturale specifice”.

Pornind de la obiectivele propuse, dați-ne voie să constatăm că, alături de filmele de ficțiune de lung sau scurt metraj, ar răspunde, cel puțin în egală măsură, dacă nu chiar mai aplicat, și filmele documentare, care, se pare, au fost omise.

Privind bugetarea acestei secțiuni nou introduse, a filmului tematic, întrebarea noastră este dacă finanțarea proiectelor tematice se va face dintr-un fond special, dedicat Centenarului Marii Uniri, sau va fi din bugetul obișnuit al CNC-ului?

Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.


Răspuns la interpelare poate fi consultat aici.

„Aferim” (2015. r.: Radu Jude)