Amendamente pentru Premiul „Mihai Eminescu” – Comunicat de presă

În urma publicării Regulamentului de Acordare a Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia pe pagina web a Primăriei Municipiului Botoșani pentru a fi consultat public, Dan Lungu, Senator USR de Iași, a strâns o serie de propuneri pentru modificarea acestuia. Astfel că, lista finală a amendamentelor propuse de senatorul USR și a reprezentanților lumii literare care i-au adresat sugestii, alături de observațiile și motivațiile acestora, a fost trimisă reprezentanților Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Botoșani.

Prima dintre modificările propuse de Dan Lungu vizează articolul în care este prezentată întocmirea juriului care desemnează câștigătorul și cum este ales președintele acestuia. Articolul, așa cum apare în proiectul de regulament, menționează că această comisie „va fi aprobată de către  Consiliul Local al municipiului Botoșani, din cadrul propunerilor făcute de Uniunea Scriitorilor din România şi Fundaţia Culturală „Hyperion – Caiete Botoşănene” Botoşani sau din partea oricărei persoane care motivat, propune o personalitate pentru a face parte din juriu”. Noul amendament prevede ca propunerile să nu mai fie făcute numai de către cele două instituții, ci ca acestea să fie solicitate și de la „Academia Română, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Muzeul Național al Literaturii  Române București, facultățile de specialitate ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universității din București, Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca și Universității de Vest din Timișoara”. Totodată, amendamentul propune ca tot procesul de selectare a membrilor juriului să fie transparent și făcut public pe site-ul premiului.

De asemenea, un alt amendament prevede ca „anunțul cu invitația de a propune poeți pentru a fi nominalizați va fi făcut public până cel târziu la data de 15 septembrie a fiecărui an, iar toate propunerile primite vor fi publicate pe site-ul Premiului”. După stabilirea listei finale a acestora, organizatorii vor fi obligați să publice, odată cu ea, și justificări scrise ale fiecărui nominalizat în parte, motivând de ce alegerile respective sunt cele mai potrivite.

Totodată, pentru evitarea incidentului din acest an, scriitorii Ștefan Agopian și Radu Vancu au oferit organizatorilor și două soluții referitoare la ceremonia de decernare a premiului. Prin urmare, Ștefan Agopian a propus ca „laureatul să ia premiul, indiferent dacă este sau nu prezent la festivitate”, în timp ce sugestia lui Radu Vancu este aceea de a lua în considerare organizarea unei ceremonii de decernare într-o altă zi, stabilită de comun acord cu laureatul, data de 15 ianuarie fiind doar ziua în care câștigătorul premiului este anunțat.

Un alt amendament important propus aste acela ca Fundaţia Culturală „Hyperion – Caiete Botoşănene” să realizeze o pagină web a acestei competiții literare, pe care să actualizeze toate informațiile de interes public, întocmind documente care să asigure transabilitatea fiecărui demers. Acestui alineat i se adaugă și un altul care propune introducerea unei obligații privind realizarea unui raport de activitate post-eveniment, care să fie discutat și trimis spre aprobare,  în plenul Consiliului Local, raport privind organizarea, numărul invitaților, numărul de participanți în public la evenimente, numărul articolelor din presa națională și internațională ș.a… „În cazul în care Consiliul Local Botoșani nu aprobă Raportul, Primăria este obligată să schimbe partenerul organizatoric în anul următor.”

Regulamentul se află în dezbatere publică în urma demersurilor realizate de către Dan Lungu după revolta iscată în lumea literară, la începutul acestui an, în jurul acordării Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu”. La momentul desemnării câștigătorului, juriul l-a ales pe poetul Constantin Abăluță însă din cauza faptului că acesta nu a reușit să ajungă la Botoșani pentru a participa la ceremonia de decernare, premiul a fost redirecționat în cele din urmă către poetul Liviu Ioan Stoiciu. În momentul în care comunitatea literară și-a manifestat nemulțumirea, organizatorii au invocat prevederile unui regulament pentru a-și justifica decizia, regulament care a fost făcut public însă numai după solicitarea informațiilor pe baza Legii 544/2001.

Lista amendamentelor propuse poate fi consultată aici